Uitnodiging persconferentie stRaten-generaal en Ademloos

afbeelding

Geachte,
 
Vrijdag ll. verleende de Vlaamse regering een milieuvergunning voor het bouwen van een gevangenis pal op het Meccanotracé dat momenteel als hoofdalternatief onderzocht wordt binnen de lopende MER-procedure Oosterweelverbinding.

We durven gewagen van een hypocriete beleidsvoering, waarbij een overheid enerzijds in krantenadvertenties aan de Antwerpse publieke opinie wijsmaakt dat het een belangrijk alternatief ernstig neemt in een lopende MER-procedure en anderzijds datzelfde alternatief voortijdig technisch onmogelijk wil maken door er een gebouw op te plaatsen. De politisering van het Oosterweeldossier bereikt een nieuw dieptepunt.
 

Graag nodigen wij u uit op een persconferentie waarop we duiding geven bij de manifeste onwil van de Vlaamse regering om ter vrijwaring van een corridor voor het Meccanotracé de geplande gevangenis een paar tiental meter op te schuiven. Met visueel materiaal tonen we aan dat het om amper 48 meter gaat, in volle landbouwgebied.

We ontkrachten de bewering van staatssecretaris Servais Verherstraeten dat het alsnog opschuiven van de geplande gevangenis tot jarenlange vertraging zou leiden. Binnen alle voorziene procedures kan een nieuwe bouwvergunning voorliggen in september van dit jaar (165 dagen).
We staan ook stil bij stappen door de Antwerpse actiegroepen richting de Europese Commissie, waar men inbreuken op de EU-regelgeving inzake MER-rapportering niet met de mantel der liefde bedekt.
 
De persconferentie vindt morgen maandag 5 maart plaats in Elcker-ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen, om 10.30 uur.
 
Manu Claeys, voor stRaten-generaal
Wim van Hees, voor Ademloos
 
 

Tags: