Weg met het referendum?

Weg met het referendum?

Merkwaardige toestanden beleven we. Een kleine opsomming:

1)de personen en partijen die er het meest aan gedaan hebben om de mensen weg te houden van de Antwerpse stembussen zeggen nu dat de opkomst te laag was. Deze stemmen zitten in het ja-kamp.

2)zij worden daar bovendien het meest in bijgetreden door de krant die daar het meest toe heeft bijgedragen.

3)Zij doen bovendien alsof er geen onderzoek is geweest dat een behoorlijke indicatie geeft van wat alle mensen dachten. Dat is wel zo. In augustus was twee derde van de Antwerpenaren voor een tunneloplossing.

4)Ter herinnering: de verantwoordelijkheid voor het niet stellen van de tweede vraag, die ongetwijfeld de opkomst aanzienlijk zou hebben verhoogd, ligt bij het ja-kamp.

5)Die tweede vraag zou een veel duidelijker eindresultaat hebben gegeven. Dit wilde het ja-kamp tot iedere prijs vermijden! Om nu te kunnen zeggen wat gezegd wordt.

6)Waarom maken zij niet de volgende rekening? BAM investeerde de laatste 5 jaar 15 miljoen euro in communicatie met als specifieke doelstelling het creeëren van een democratisch draagvlak. BAM haalde hiermee 54,000 ja-stemmen, d.i. maar eventjes 278 euro per stem. In het “ja-kamp” werd de jongste periode alleen al ten minste 3 miljoen uitgegeven, d.i. 55 euro per ja-stem.

7)In het nee-kamp werd rond de 75.000 euro uitgegeven voor 79.OOO stemmen, of een goeie euro per stem. In de 12 maanden daarvoor besteedden wij voor de totale werking van Ademloos nog geen 15,000 euro. Ergo betaalden wij (uit eigen middelen!) 1,1 euro per stem.

Men kan dan toch moeilijk anders constateren dan dat BAM en haar opdrachtgevers er ten enen male niet in geslaagd zijn een democratisch draagvlak te scheppen voor hun project. Men moet dus ophouden met deze flauwe spelletjes. Er is geen draagvlak voor het BAM-tracé. In welke versie dan ook. Althans niet op het niveau van de publieke opinie binnen Antwerpen. En aangezien Kris Peeters de Wrange Wapper niet door de strot wou duwen, wat let hem om deze bedroevende bladzijde om te draaien?

Dat er buiten Antwerpen anders gedacht wordt is de evidentie zelve. Zij willen zo snel mogelijk door Antwerpen rijden. Voor ons geen probleem, maar graag dan wel rond Antwerpen of onder Antwerpen, maar niet door Antwerpen over kathedraalbrede viaducten en verdubbelde autostrades. Is dat echt zo moeilijk te begrijpen. Is dat onredelijk?

Nog een paar suggesties:

8) in het kader van de openbaarheid van bestuur zou het nuttig zijn inzage te vragen in de campagne-aanbevelingen van het Ja-kamp. In alle aanbevelingen. Dus ook die van de parallele organisaties. Zeker van Noriant. Want Noriant mocht contractueel niet communiceren zonder de expliciete toestemming van BAM.

9) Wat was de argumentatie om het zogenaamde natuurlijke tracé in boekvorm in alle brievenbussen te stoppen met een gefotoshopte skyline? Correcte voorlichting?

10) Wat was het ultieme criterium voor de keuze van het nieuwe reclamebureau? De bereidheid om de Antwerpse burgemeester te beschadigen?

11) Wat was het draaiboek waarbij men de laatste 10 dagen voor het ‘referendum’ dagelijks met zaken naar buiten kwam die al drie maanden opgespaard waren? Dit draaiboek is natuurlijk al in juli/augustus geschreven. Waar is het?

Wij pleiten voor een begin van bevraging en analyse en een fractie meer respect voor de tegenstanders van de Wrange Wapper en de burgers van Antwerpen.

Waar nu naar toe?
Wij zeggen reeds lang zorg dat deze losgeslagen tanker tot stil stand komt. Haal dan de wijsheid aan boord. De pyramide Vlaamse regering-Bam-Noriant heeft totaal gefaald.

De werkelijkheid is zelfs nog veel en veel erger. Na 8 jaar staat men werkelijk nergens. Ergo: misschien was mijn advies van 4 december 2008 in de commissie openbare werken nog niet zo slecht: benoem een commissie van onafhankelijke experts, nu. Verlies niet opnieuw een jaar.Laat ze in alle onafhankelijkheid een grondige analyse maken van het probleem met aanbevelingen hoe het moet worden opgelost. Zet daar een duidelijke timing op.

Eerste aanzet tot analyse:

1)ja, er is een mobiliteitsprobleem in Centraal Noord Vlaanderen;

2)Ja, er is een enorm milieu en gezondheidsprobleem in dezelfde regio;

3) De oplossing van 1 kan er niet in bestaan meer verkeer toe te voegen aan de bestaande overdaad. Sanering is noodzakelijk, een gezonde leefomgeving is een basisrecht, zelfs voor Antwerpenaren en vooral voor kansarme Antwerpenaren. Jawel.

Wim van Hees,
Namens Ademloos
Namens honderden vrijwilligers van anedere partijen en bewegingen,
Namens de kiezers die zich niet lieten ontmoedigen,
Waarvoor onze oprechte bewondering én dank.

Tags: