actieve weggebruiker

Om fietsers en voetgangers in één beweging te benoemen, gebruikt men doorgaans het woord “zwakke weggebruikers”. Nochtans bewegen fietsers en voetgangers zich voort op eigen kracht - ze hebben geen motor nodig om hun bestemming te bereiken. Dit is eerder een kenmerk van sterkte dan van zwakheid. Ze kiezen ervoor om zich actief te verplaatsen. Daarom roept de Fietsersbond iedereen op om de zwakke weggebruiker een nieuwe naam te geven.