Ban de Bijl

Bijna 100 hectare bos dreigt op de schop te gaan op de Antwerpse Linkeroever voor het Oosterweeltracé. Het Sint-Annabos vervult nochtans een nauwelijks te overschatten rol voor de wijde Antwerpse regio. Opslag van CO2, afvang van fijn stof, erosiebestrijding,… de ecosysteemdiensten geleverd door het bos worden geraamd op 17 tot 56 miljoen euro per jaar. Het is bovendien dé plek voor zachte recreatie in Antwerpen.

Tags: