filmhuis Klappei

Bij de start van de tweede inzameling van handtekeningen onder de bewoners van Antwerpen voor een eventuele nieuwe volksraadpleging over het BAM-tracé werd de mogelijkheid geopperd dat er in december een volksraadpleging zou kunnen doorgaan. Omdat de bouwaanvraag nog niet is ingediend, is die timing een eind opgeschoven. In de studio was Bea, vrijwilligster bij Ademloos. Zij vertelde dat het streefdoel 75.000 handtekeningen is, alhoewel een tiende van de Antwerpse bevolking (dus een goeie 50.000) wettelijk genoeg is.