fotofinish

Kort antwoord: 

Het woord "fotofinish" impliceert dat de tracés aan elkaar gewaagd zijn qua gezondheidseffecten. Dat is niet waar. Ook niet met de extra tunnel onder het Albertkanaal. Er is bovendien geen enkele dokter of wetenschapper die deze politieke uitspraak bijtreedt. Of vindt dat de unieke MER benadering om gezondheidseffecten te meten robuuste resultaten opleveren.