overkapppingsintendant

Peter Vermeulen van Ringland is geen kandidaat om dit najaar intendant te worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering heeft vijf kandidaturen ontvangen van geïnteresseerden om de overkapping te begeleiden en te realiseren. Het was CD&V die Peter Vermeulen van Ringland naar voor schoof, maar hij is daar dus niet bij.

De Antwerpse architect vindt zich te veel betrokken partij.
Vermeulen en Ringland hopen wel dat ze tot de stuurgroep van de Vlaamse overheid worden toegelaten, om een optimale overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken.

Tags: