Waarom NEE stemmen

Omdat u met uw geld bedrogen wordt in de grootste reclamecampagne ooit in België

Omdat het verschil tussen de BAM versie en de feiten wel heel groot is

Omdat u na 40 jaar loze beloften over Ring 2 rond Antwerpen weer bedrogen wordt door Brussel

Omdat de BAM nog nooit met de Antwerpse leefbaarheid heeft ingezeten. Leer de waarheid over het milieu effectenrapport.

 

U wil uw informatie hapklaar? Bekijk de videoboodschappen bij "natuurlijk tracé"

 

Het Natuurlijk Tracé
Propagande in plaats van informatie

BAM is met een reclamecampagne begonnen met een ongezien budget. Het gecorrigeerde BAM budget(1 maand voor 450.000 mensen tegen 1 jaar voor 9.500.000 mensen) is schokkend: 4,5 keer meer propagandebudget dan eender welk merk in België in 2008, inclusief zowat alle denkbare waspoeders en kuisproducten!

 • Dit is de duurste reclamecampagne ooit in België. nog nooit is er voor zo weinig mensen zoveel geld in een campagne gestoken als nu door BAM, door niets of niemand. Nooit.
 • Deze reclame wordt volledig betaald met uw geld.
 • Deze reclame is onwettig. Een overheidsbedrijf mag dit niet doen. En misleidende reclame is sowieso verboden.

Sindsdien hebben we spotjes toegezonden gekregen van bewoners van Berchem, van stRaten-generaal, en van enkele nobele onbekenden. Zonder budget, maar op basis van feiten die BAM en Noriant ook bezitten. Ze staan verspreid tussen deze tekst, geniet ervan. 

 

Het Noriant boek ont(k)leed

Noriant heeft voor een gigantisch budget in iedere brievenbus van iedere Antwerpenaar een prachtig boekje op hoogwaardig glanspapier gestopt.

 • Juich, Antwerpenaar: de kathedraal gaat nergens meer dan 3 km van de ring liggen
 • Deze ring is natuurlijk, want ze is rond.
 • Het enige park dat niet op 50 meter van deze ring en autostrades ligt, is het stadspark(je).
 • Fijn stof is geen probleem, in tegendeel. 
 • Na 15 jaar studeren, is dit het beste dat we kunnen.

Wat  ze nog net niet zeggen: geen van ons woont daar. Geen van onze kinderen gaat daar naar school. Wij zijn niet gek. U wel. Stem ja.

 

De BAM spotjes ont(k)leed 

 

Fijn stof

Wat zegt BAM reclame / wat zegt hun eigen en onafhankelijk onderzoek

 1. BAM: Fijn stof in Antwerpen komt door files en de wapper lost dat op.
  De mogelijke verbeteringen door het BAM tracé worden volledig veroorzaakt door veronderstelde verbeteringen van wagens en vrachtwagens. Ze zullen worden tenietgedaan als het BAM tracé files niet oplost. Verkeersdeskundigen wijzen er keer op keer op dat het BAM tracé gevaarlijk is en de files niet zullen oplossen.
  VITO en MER zeggen duidelijk dat het BAM tracé hetzelfde is als NIETS DOEN.
  Herlees: alleen die veronderstelde milieuvriendelijkere wagens zorgen voor de verbetering. En als het BAM tracé - zoals onafhankelijk onderzoek nu al zegt - niet werkt zoals het hoort, zal in Antwerpen de situatie desondanks slechter worden.
 2. BAM: De tunnel is net zo ongezond en verspreidt fijn stof in woongebied.
  Tunnels veroorzaken net zoveel fijn stof als viaducten, dat is waar. Een vrachtwagen gaat niet magisch minder fijn stof produceren onder de grond. Maar BAM zegt dat de tunnelmonden in bewoond gebied liggen en dus schadelijker zijn.
  De ARUP/SUM tunnel komt boven in havengebied, bij Luithagen, waar niemand woont en ligt 1,5 km van Ekeren.
  De ARUP/SUM tunnel ligt op Linkeroever op precies dezelfde plaats als de BAM tunnel. Door zijn diepere ligging, is de gezondheidssituatie iets beter dan die van BAM.
  De ARUP/SUM tunnel is beheersbaar. Er kunnen schouwen worden geplaatst voor hogere spreiding van het fijn stof. Er kunnen filters worden geplaatst, die vandaag misschien nog te duur zijn, maar morgen wellicht beter en betaalbaar worden. Dat ga je nooit, nooit kunnen doen op een viaduct.
 3.  BAM: De brug produceert fijn stof, maar verstrooit dit hoog in de atmosfeer.
  BAM toont, net als altijd, alleen de brug, niet de gigantisch verbrede ring, die zoals iedere Antwerpenaar weet, niet in de haven ligt, niet rond Antwerpen ligt, maar door Antwerpen gaat. We leren nu dat de volledige ring verbreed gaat worden en nergens minder dan 100 meter breed is. We leren nu dat het aantal voertuigen dat BAM over de ring wil jagen op termijn meer dan 400.000 per dag is.

Wat zegt BAM nog meer: inderdaad: Fijn stof is gevaarlijk en is een probleem. Hier zijn we het met hen eens. Alleen durven ze niet te zeggen hoe gevaarlijk. Een spotje met rokende kinderen shockeert de mensen. De waarheid is dat in Deurne, Merksem en Antwerpen Noord en zoals VITO bewijst, ook volledig Antwerpen "intra-muros" - vandaag al de kinderen roken en dat BAM juist in die wijken de hoeveelheid rook tot een onleefbaar niveau brengt.

Wat zegt BBL

Dat het engagement van Vlaanderen om schone wagens op hun wegen zo ondermaats is dat het beschamend is dat argument te gebruiken. We zijn bij de slechtsten van Europa.

Dat ze vierkant tegen de Lange Wapper zijn, lees hier waarom.

 

Veiligheid

Wat zegt BAM reclame / wat zegt hun eigen en onafhankelijk onderzoek

 1. BAM: Het BAM tracé is het veiligst.
  Het BAM tracé is niet veilig. Verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat het aantal weefbewegingen op zeer korte afstand voor enorm veel ongevallen gaat zorgen. Alle vrachtverkeer wordt op één tracé gedwongen ongeacht waar ze vandaan komen en waar ze naar toe moeten. Alleen dat al zorgt voor een hoeveelheid zwaar verkeer die in geen enkel model in bedwang te houden is. Daarom gebeurt het in de rest van Europa niet op die manier.
 2. BAM: De brug is makkelijk te evacueren bij een ongeval.
  De brug is helemaal niet makkelijk te evacueren bij ongeval. Een dubbeldeksbrug is de gevaarlijkst denkbare brug, omdat bij ongeval de andere richting niet kan worden gebruikt door de hulpdiensten. Bij de ARUP/SUM tunnel zijn over de hele lengte verbindingen tussen de twee aparte kokers, zodat bij ongeval de beide rijrichtingen kunnen worden gebruikt door de hulpdiensten. Er is ook een aparte brandweg van Noordkasteel tot de twee tunnelkokers.
  En wat denkt u? "Ja maar op een brug voel ik mij veiliger". Ook als de beloofde (niet in de bouwaanvraag vermelde) geluidsschermen er zijn? Ook op de onderste verdieping? En stel u de volgende vraag: ligt die brug of tunnel op uw normale route? Deze routes zijn vooral voor de bestaande stromen vrachtverkeer bestemd. Personenverkeer zal niet veel gebruik maken van de brug of tunnel - en bij het BAM tracé ook tol moeten betalen in de tunnel onder de schelde.
 3. BAM: De Ring zal niet blokkeren bij een ongeval.
  Het grote nadeel van het BAM tracé bij ongeval is dat er geen alternatieve routes zijn. Bij het ARUP/SUM tracé wordt het vrachtverkeer verdeeld door de drie scheldetunnels. Bij ongeval in één scheldetunnel, zijn er twee alternatieve routes. Bij BAM één. Alle verkeersmodellen - ook die van BAM zelf - zeggen dus het omgekeerde van hun reclame.
 4. BAM: door de Wapper wordt sluipverkeer vermeden.
  Verdwijnen van sluipverkeer wordt compleet tegengesproken door onafhankelijke studies. ARUP/SUM scoort wat dat betreft verpletterend veel beter.
 5. BAM de BAM tunnel is veilig, die van ARUP/SUM niet.
  De ARUP/SUM tunnel is net zo veilig bevonden als de BAM tunnel. Het volledige ARUP/SUM tracé is veiliger, door de veel simpelere route en betere spreiding van verkeer. ARUP/SUM bouwt bruggen en tunnels over heel de wereld. De NORIANT aannemersgroep heeft welgeteld 0 boortunnels gebouwd.

 

Mobiliteit

Wat zegt BAM reclame / wat zegt hun eigen en onafhankelijk onderzoek

 1. BAM: Nog eens: hun tracé vermijdt sluipverkeer, dat van ARUP niet.
  Nog eens: onafhankelijk onderzoek spreekt dat vierkant tegen.
 2. BAM: Als er geen vrachtwagens door de Kennedytunnel mogen, wordt de ring beter berijdbaar.
  Door de sluiting van de Kennedytunnel moet vrachtverkeer verplicht langs het Sportpaleis. De twee grote verkeersstromen van doorgaand verkeer (de grote meerderheid), die perfect gescheiden kunnen worden gehouden, worden hierdoor gedwongen zich te mengen. Dat alleen al is waanzin. Daarna moeten vrachtwagens nog steeds over de ring om hun bestemming te bereiken. Ze kunnen het alleen niet meer doen via de kortste weg en moeten op zeer korte afstand veel baanvakken kruisen. Onafhankelijke verkeersdeskundigen noemen de kruisingen aan het Sportpaleis onaanvaardbaar en dodelijk.
 3. BAM: De tunnel vervuilt meer want vrachtwagens moeten klimmen.
  De hellingsgraden en -afstanden voor de twee tracés zijn ongeveer gelijk. Ook bij het BAM tracé moeten vrachtwagens klimmen - en meteen daarna bochten pakken, en meteen daarna via linkse op en afritten hun plaats vinden op de ring.

 

Economie:

Wat zegt BAM reclame / wat zegt hun eigen en onafhankelijk onderzoek

 1. BAM: Het is crisis
  Inderdaad. BAM blijft echter uw geld over de balk smijten of het niets is.
 2. BAM: Het BAM trace zal de haven ontsluiten, dus de crisis bestrijden.
  Het BAM tracé zorgt voor de slechtst mogelijke havenontsluiting, op een plaats waar nog geen 30% van de havenactiviteit meer plaatsvindt. 70% van de havenactiviteit - en de transportnoden gebeurt vandaag veel noordelijker en dat zal daar alleen maar toenemen. Om de BAM havenontsluiting (het Oosterweelknooppunt) te bereiken, moeten die vrachtwagens heel de haven doorkruisen en over een ophaalbrug die continu in beweging is. Vandaag al zijn daar files. Het ARUP/SUM tracé voorziet de havenontsluiting midden in het economische hart van de haven, zo ver mogelijk van bewoond gebied (dichtstbijzijnde bewoning op 1,5 km), daar waar het transport ontstaat of zijn bestemming heeft.
 3. BAM: de Wapper zal meer dan 10.000 mensen aan het werk zetten.
  Dat zijn cijfers die de bouw van Chinese stuwdammen evenaren, maar goed. Bedenk wel: tunnels graven zichzelf niet. BAM kan morgen niet beginnen met bouwen, zal waarschijnlijk nog vier jaar vertraging hebben en moet daarna de volledige ring herbouwen, wat enorme gevolgen gaat hebben voor de mobiliteit gedurende minstens 6 jaar.

Wat zegt BAM niet: viaducten verloederen de stad. Dat weet iedere urbanist en iedere politicus - en in België zijn we ervaringsdeskundigen. Wie twijfelt, loopt langs onze bestaande viaducten en maakt daarna een wandeling in het Middelheimpark (bovenop de Craeybecxtunnel). BAM spreekt niet over al de viaducten bij de ring, door woonwijken, alleen over hun mooie brug (die 2,8 miljoen vierkante meter stadsgebied en groen gaat ontwaarden). Ze hebben sinds 1998 alle stadsvernieuwingsprojecten van Antwerpen rond Dam, Lobroekdok en Merksem tenietgedaan en onmogelijk gemaakt. Ze ontwaarden de stad op een nog nooit geziene manier. Vandaag gebeurt dit in Europa niet meer, nergens. Wat gaat de economische impact daarvan zijn voor Antwerpen?

 

Leefbaarheid:

Wat zegt BAM reclame / wat zegt hun eigen en onafhankelijk onderzoek

 1. BAM: Antwerpen krijgt 1 miljoen vierkante meter extra groenzones dankzij de BAMbrug
  Het BAM tracé veegt bestaand groen van de kaart en herplant ergens anders - rond op en afritten van autostrades of aan de rand van stadsgebied in plaats van erbinnen. Volgens de bouwaanvraag die vandaag op tafel ligt, verdwijnt er zelfs nog een pak meer groen dan er ooit weer bijkomt. Het ARUP/SUM tracé behoudt bestaand groen, inclusief domein Noordkasteel en 70% van Sint-Anna bos en in de toekomst kan er enorm veel bijgewonnen worden, kwalitatief groen of kwalitatief woongebied, door overkapping van de singel, door herwinnen van 2,8 miljoen vierkante meter oude dokken.
 2. BAM: Tramlijnen en fietspaden met de Wapper, zonder de brug komt er niets en werkt er niets
  Trams komen er in de beide tracés en - dit weten weinig mensen - fietspaden zijn ook voorzien in de ARUP/SUM tunnel.
  Europa heeft Vlaanderen al verteld dat de financiering die BAM voorstelt voor het Masterplan, onwettelijk is. Daarom zijn de bijkomende projecten al uit het plan gelicht en verzelfstandigd. Enkelen - zoals tramverlengingen - worden vandaag al uitgevoerd. BAM en enkele politieke partijen blijven wel dreigen met dit argument om u te doen geloven dat er zonder brug geen Antwerpen meer is.

 

Wat u ook moet weten, de ongelooflijke omkering van de feiten

 1. Geluidsoverlast
  Het ARUP/SUM tracé is over de hele lijn verpletterend beter. Het BAM tracé zorgt voor gigantische geluidsoverlast. Ze spreken over geluidsschermen, maar dat is niet hun bevoegdheid. Er staat geen enkel geluidsscherm in de bouwaanvraag, wat ze ook beloven. Over heel de ring staat trouwens nog geen enkel geluidsscherm, terwijl die onlangs door BAM vernieuwd is.
  http://www.ademloos.be/nieuws/radio-en-tv/de-lange-wapper-maakt-lawaai
 2. Tijd
  Het ARUP/SUM tracé ligt er in het beste geval in 2015. Het BAM tracé zal er wie weet nooit komen, omdat het alle Vlaamse en Europese regelgeving aan zijn laars lapt met een nooit geziene arrogantie. Er lopen op dit moment meerdere rechtszaken en er gaan er ongetwijfeld volgen.
 3. Hinder tijdens de werken
  Het ARUP/SUM tracé gaat op geen enkel moment de normale werking van de ring verstoren en er komt slechts één bouwwerf in bewoond gebied - waar aan- en afvoer van materiaal via de schelde zal gebeuren. Het BAM tracé zal gedurende minimum zes jaar iedere meter van de ring herbouwen. Bijna iedere werf ligt in bewoond gebied en aan- en afvoer gebeurt - tegen de wetten in - exclusief met vrachtwagens.
  Ondertussen krijgen ze maar geen vergunningen los
  http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/nieuwe-tegenvaller-voor-noriant-e...
 4. Kost
  De kosten van het BAM tracé zijn al geëxplodeerd van 500 miljoen tot 2,7 miljard. Ze hebben een aantal op- en afritten uit de bouwaanvraag gehouden om de kostprijs te drukken, maar zeggen zelf "ze komen er wel". De onteigeningen zijn aan de gang of al gebeurd. De volledige verbreding van de ring is ook uit de bouwaanvraag gehouden. Dat zou nog minstens een miljard meer kosten. Dit is niet nodig bij ARUP/SUM omdat het verkeer gespreid wordt en de ring tot 60% ontlast wordt.
  De onderhoudskost van het BAM tracé is ook veel hoger dan zelfs die van de meest hoogtechnologische en continu gemonitorde, continu verlichte tunnel.
 5. Opbrengst
  De verwachte opbrengst van het ARUP/SUM tracé is hoger dan die van het BAM tracé.
 6. ontsluiting van de haven en New Holland
  Er wordt nu heel veel lawaai gemaakt over New Holland, een groot havenbedrijf dat zou moeten verdwijnen. New Holland heeft twee vestigingen in de haven, één ervan ver van de tunnelmond. De tweede ligt aan de tunnelmond, maar het stuk land dat New Holland zou moeten afgeven, is braakliggend en er is geen enkel plan om dat te exploiteren. Het kan ook makkelijk vergoed worden door een zelfde stuk land aan één van hun twee vestigen te plakken.
 7. Bouwaanvraag
  Als u een garage wil bouwen, moet u één duidelijke, ondubbelzinnige bouwaanvraag indienen. BAM heeft voor een heel aantal cruciale elementen verschillende plannen ingediend, zonder te zeggen welke het juiste is. Ze zijn ook van een ongeziene slordigheid. De auto's die ze op hun tracé zetten, om de schaal van hun werken te tonen, zijn volgens hun schaal bijna 12 meter lang! Gevolg: geen mens weet wat het BAM tracé eigenlijk precies is en alleen ervaren plannenlezers beseffen hoe enorm breed de ring gaat worden.
 8. Eigen BAM-studies
  Iedere studie die de BAM heeft uitgevoerd, inclusief het MER, dat volgens de wet door een onafhankelijk orgaan moet worden gedaan, ligt ter discussie. Geen enkele onafhankelijke expert durft hun bevindingen bij te treden, in tegendeel. Er lopen meerdere procedures en twee rechtzaken.
 9. Landmark
  Lees gewoon eens wat architecten daarover vinden. Het is in hun wereldje een schandalig project, niet omdat het oorspronkelijk brugontwerp - u weet wel, al die mooie foto's - lelijk zou zijn, maar omdat Noriant dat ontwerp onmiddellijk heeft verpest, ondanks het feit dat ze het project hebben gekregen omwille van de grote architecturale meerwaarde... terwijl Noriant niet eens aan de gunningsvoorwaarden voldeed.
  De gunning ging nl. niet alleen over de laagste prijs, maar moest ook de "kwaliteitskamer" passeren, met aan het hoofd gouverneur Paulus. Er was een internationale jury van experten: 7 Vlamingen, 2 Nederlanders en 1 Duitser: Jörg Schlaig (de enige die ervaring had met tuibruggen). Jörg stapte echter snel op en omdat hij het nut van een expertenjury niet inzag "als ze niet bevolkt was door échte experten".
  Wat denken onze buren daarover?
  http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/de-lange-wapper-een-aannemersbrug
 10. Je kan niet boren onder SEVESO bedrijven
  Hoewel dat al wel gedaan is, en met succes. Hoewel een onderaannemer van Noriant op het punt staat hetzelfde te doen in onze eigen haven, onder SEVESO bedrijf Evonik (ik hoor ze het al uitleggen "ja maar dat is helemaal anders")
  http://www.ademloos.be/nieuws/politiek/pvda-nieuwe-liefkenshoek-boortunn...
  In de Standaard verscheen op 5/10/2009 een artikel dat Total niet wil dat er onder hun vestiging wordt geboord. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=5K2G314T&ref=krant...
  De redacteur van dit artikel is de broer van de projectleider van Noriant...
  Weet redacteur Bart Brinkman niet dat het tunneltracé niet onder installaties, maar diep onder braakliggende grond loopt? Grond van Total, maar veiligheid is denk ik niet het probleem hier.
  Het is dan ook betreurenswaardig maar niet helemaal verrassend dat de Standaard geen moeite heeft gedaan om de ontwerpers van het ARUP/SUM tunnel tracé, dus het tracé met tunnel onder SEVESO bedrijven, en met name tunnel deskundige Ian Gardner van het prestigieuze Londense bureau ARUP, zelf uitvoerig aan het woord te laten komen. 
  In onderstaand interview stelt deze Britse tunnel deskundige uitdrukkelijk dat zijn bureau in het verleden reeds gelijkaardige tunnels onder petrochemie in Londen heeft geboord.  
  http://www.youtube.com/watch?v=LpINUZfdl4A&feature=player_embedded

 

Geschiedenis van de Ring van Antwerpen

Antwerpen: lastpost of lastendrager?

In 1958 werd begonnen aan de Ring1 door Antwerpen, voor verkeer naar Antwerpen. In datzelfde jaar werd beslist om de Ring 2 rond Antwerpen te bouwen voor verkeer dat niet in Antwerpen moest zijn.

Ring 1 had een capaciteit voor 65.000 voertuigen, voornamelijk personenverkeer en was af in 1968.

Ring 2 is tegengehouden door burgemeesters en politici uit de rand van Antwerpen en het Waasland.

Antwerpen heeft m.a.w. 40 jaar lang het doorgaand verkeer bediend op een ring die daar nooit voor was gebouwd. De vervuiling en verloedering van de stad is een feit. Het groot aantal op- en afritten op korte afstand en de verouderde Kennedy tunnel met linkse inritten zijn nooit voorzien voor doorgaand verkeer. En daarom hebben we ongeveer 500 ongelukken per jaar.

Vandaag zijn er 150,000 tot 250.000 voertuigen op de ring door Antwerpen. 40% van het personenverkeer is doorgaand, 80% van het vrachtwagenverkeer is doorgaand. BAM wil uiteindelijk tot 400.000 voertuigen door diezelfde ring door Antwerpen leiden, met nog meer op- en afritten en nog meer baanvakken en nog meer weefbewegingen.

De files bij Antwerpen zijn dus geen Antwerps probleem, maar een probleem voor Antwerpen, gecreëerd door politici met tuinen in bossen of zelfs bossen in hun tuin.

In 1999 is beslist om alle problemen van mobiliteit in en rond Antwerpen op te lossen binnen Antwerpen. Alle plannen rond stadsontwikkeling en verbetering van Antwerpen zelf zijn sindsdien stelselmatig genegeerd en vernietigd door Vlaanderen, omdat ze niet te rijmen zijn met de verbreding van de ring door Antwerpen.

 

Wat met de levenskwaliteit van Antwerpenaars: het MER rapport

Tolopbrengst en mobiliteit waren de enige bekommernis. Dat het dichtstbevolkt stuk Vlaanderen in de weg lag, werd pas in 2005 even opgemerkt, om daarna met de grootste minachting te worden begraven.

Het MER (Milieu Effecten Rapport) werd toen namelijk aangevat. Dat moet door een neutrale instantie worden gedaan. Dat moet 7 punten behandelen over mens en leefmilieu om het effect van de werken te kunnen inschatten op omwonenden. Hoe is dat gedaan voor "de bouwwerf van de eeuw"?

 • Drie punten werden behandeld, de rest werd genegeerd.
 • De persoon die over de neutraliteit moest beslissen van het MER over het BAM plan, werkte bij BAM.
 • Het MER rapport werd opgesteld door een werknemer van TV SAM, een bedrijf dat nauw samenwerkt met BAM. De persoon stond vlak voor de start van het MER nog op de loonlijst van BAM.

Enkele professoren over het MER:

http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/wat-darwin-over-de-oosterweelverb...
http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/bam-huiswerk-masterplan-antwerpen...
http://www.ademloos.be/nieuws/radio-en-tv/bij-projecten-zoals-die-van-de...
http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/milieueffectenrapport-lange-wappe...

Wat leert dat MER? De BAMBrug verandert niets aan de slechte gezondheidssituatie in Antwerpen. Niets. 3 miljard euro voor het grootste mobiliteitsproject in Vlaanderen om net hetzelfde effect te bekomen als niets doen. Alle eventuele milieuwinst wordt gehaald uit de hoop dat auto's minder gaan vervuilen. En de weinige metingen die werden gedaan om dit te staven, werden 's nachts gedaan, in de zomervakantie.

Brussel keurde dit MER rapport goed.

Het MER vermeldde dat de gebieden waar de Lange Wapper aansloot op de ring, voornamelijk door sociaal zwakkeren werd bewoond, die politiek niet actief zijn. Hierdoor zou er weinig weerstand zijn.

Herlees bovenstaande zin. Een MER moet kunnen bewijzen dat de impact van werken niet schadelijk is voor omwonenden. De BAM bewijst dat er weinig weerstand zal zijn omdat de bewoners uit sociaal zwakkeren bestaat.

Brussel keurde goed.

De auditeur van de Raad van State heeft onlangs geadviseerd dat het hele MER moet worden overgedaan, wegens belangenvermenging. De uitspraak ten gronde volgt. Wat Vlaanderen nu verzwijgt is: het hele project is bevroren tot die uitspraak volgt, en zal dan bijna zeker voor vier jaar vertraagd worden.

Wat zegt Brussel? "Dat zou een ramp zijn voor Antwerpen..."

Wij hebben geen budget van 2,5 miljoen euro, dus het zal nog eventjes duren voor hier mooie foto's en verwijzingen naar studies en artikels staan. Wat u hierboven hebt gelezen, komt allemaal uit serieuze bronnen. Wordt vervolgd...

Wij steken echter een groot deel van ons weinige geld en al onze energie in het organiseren van infodagen: de ademloze roadshow, waar u met al uw vragen terecht kan!

 

Ga stemmen, lees hier hoe!

 

Nog niet genoeg?
>> Video's over het tracé en de effecten op uw omgeving